Logo

1. Polityka prywatności i plików cookies witryny Administratora

a. Informacje podstawowe

Zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu stworzyliśmy ten dokument aby poinformować o zasadach gromadzenia i wykorzystywania przekazanych danych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej, dostępnej pod adresem https://www.grikios.pl (dalej: „Witryna”).

W celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką.

Wskazujemy, że Administratorem danych osobowych, jesteśmy my, a więc EUROSER Dairy Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-246) przy ul. Geologicznej 20, (dalej: „Administrator”, „my”, „nami”, „nasz”, „nas”, „naszych”).

Każdy podmiot korzystający z Witryny (dalej: „Użytkownik”) może się z nami skontaktować pod adresem e-mail: iod@euroser.pl.

b. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z Witryny powoduje automatyczne zbieranie danych dotyczących Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, strony w Witrynie, które zostały odwiedzone, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, system operacyjny komputera lub innego urządzenia, daty, godziny odwiedzin, częstotliwość odwiedzin, państwo, miasto z którego wchodzi Użytkownik, nazwę i adres URL wyświetlanego pliku, stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony),nazwę operatora internetu, język. Powyższe dane mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Są to dane statystyczne dotyczące działań naszych Użytkowników na Witrynie i nie identyfikują żadnej osoby. Korzystanie z Witryny nie wymaga podawania danych osobowych przez Użytkowników, chyba że Użytkownik będzie kontaktował się z Administratorem za pomocą Formularza Kontaktowego (imię, nazwisko, adres e-mail) lub wyśle informację o woli otrzymywania Newslettera (adres e-mail, imię), o czym w pkt. 2 i 3 poniżej.

Dane przekazane nam automatycznie są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego funkcjonowania Witryny. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów.

Dane osobowe Użytkownika będą przez nas przechowywane przez czas konieczny, lecz niezbędny do realizacji powyższych celów.

Dane osobowe Użytkownika uzyskane za pośrednictwem Witryny, Formularza Kontaktowego mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: (I) dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych); (II) podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo z Administratorem; (III) współpracownikom i pracownikom Administratora.

Dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w zakresie danych przekazanych na podstawie zgody Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę.

Użytkownikowi przysługuje też prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach obowiązującego prawa ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku uznania, że powyższe przepisy zostały przez nas naruszone.

W stosunku do danych osobowych Użytkownika nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a jego dane będą profilowane jedynie w zakresie piksela Facebooka.

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników i zapewniamy, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

c. Pliki cookies i inne technologie w ramach Witryny

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do funkcjonowania Witryny. Pliki wpml dotyczącą wybranej wersji językowej w przypadku ich akceptacji wybrana wersja językowa zostanie zapamięta.

Informujemy o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania Użytkowników podejmowanych w ramach Witryny w postaci narzędzia Google Analytics (w celu analizy aktywności Użytkowników na Witrynie i piksela konwersji Facebooka (w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych).

Google Analytics, jako narzędzie do analityki internetowej, wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji Użytkowników, gdzie są one wykorzystywane do zbierania informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny. Zebrane w ten sposób informacje pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny, przez co pomagają nam ulepszyć naszą stronę. Google Analytics zbiera informacje anonimowo bez identyfikowania Użytkowników.

Użytkownik celem zapoznania się ze sposobem wykorzystywania przez Facebooka informacji oraz możliwościami rezygnacji z odpowiednich cookies lub usunięcia takich danych, powinien zapoznać się z warunkami korzystania ze strony Facebook, dostępnymi pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Użytkownik ma możliwość kontroli i zarządzania zainstalowanymi cookies. Jednak w przypadku zablokowania lub usunięcia cookies, korzystanie z Witryny może być zakłócone.

Użytkownik może zrezygnować z Google Analytics, co nie ma wpływu na sposób odwiedzania Witryny. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji z śledzenia przez Google Analytics we wszystkich używanych witrynach, znajdują się pod adresem: https://support.google.com

Ponadto Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem:http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

2. Formularz kontaktowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROSER Dairy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Geologiczna 20, kod pocztowy: 02-246 Warszawa, e-mail: iod@euroser.pl.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) odbywać się będzie w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie na podstawie Pani/Pana zgody.
Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

I. ddostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
II. podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo z Administratorem;
III. podwykonawcom, współpracownikom, pracownikom.

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny lecz niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym czasie przez wysłanie informacji na adres marketing@euroser.pl, przy czym nie wpłynie to na przetwarzanie danych osobowych do tego momentu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza powyższe przepisy. Obowiązek podania danych jest dobrowolny lecz niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Pani/Pana dane będą profilowane jedynie w zakresie piksela Facebooka.

3. Newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUROSER Dairy Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Geologiczna 20, kod pocztowy: 02-246 Warszawa, e-mail: iod@euroser.pl.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (adres e-mail, imię) odbywać się będzie w celu przesyłania newslettera na podstawie Pani/Pana zgody. Informacje marketingowe zawarte w treści Newslettera mogą być przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

I. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
II. podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo z Administratorem;
III. podwykonawcom, współpracownikom, pracownikom.

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny lecz niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Zgoda na otrzymywanie Newslettera może zostać cofnięta w każdym czasie przez zaznaczenie okna ANULUJ SUBSKRYPCJĘ dostępnego w każdym newsletterze przy czym nie wpłynie to na przetwarzanie danych osobowych do tego momentu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza powyższe przepisy.

Obowiązek podania danych jest dobrowolny lecz niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Pani/Pana dane będą profilowane jedynie w zakresie piksela Facebooka.

Ciasteczko

Polityka cookies

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu prawidłowego funkcjonowania witryny ? Więcej w Polityce prywatności.